TICHÉ ČTENÍ

Prosím, aby si děti během následujícího týdne přinesly do třídy svou knížku na tiché čtení.