Projekt pexeso

05.12.2015 15:36

Projekt Pexeso probíhal ve třídě 5. A ve středu 25. listopadu a menší část se uskutečnila ve čtvrtek 26. listopadu (tabletová učebna a tělesná výchova).

První vyučovací hodinu jsme si popovídali o pravidlech hry a o důvodech, proč je mezi lidmi již padesát let oblíbená. Část populace má problémy se smyslovým vnímáním a k tomu jim slouží různé didaktické pomůcky. Mezi takové patří hmatové pexeso, které jsem pro děti připravila. Hra se zavázanýma očima přinutila hráče k vnímání pouze ohmatáním různých struktur materiálů. Rozlišovali bublinkovou folii, vlnitý karton, korek, jutu, pryž, látku froté, molitan, vlnu, provaz, peří a jiné. Žáci tuto hru přijali s nadšením.

Druhou vyučovací hodinu jsme si povídali o historii hry, o různě tematicky laděných pexesech a o sběratelích. Využila jsem k tomu projektové plátno a webovou stránku o Pexesu.

Třetí hodinu si žáci vybrali téma lesa, které chtěli ztvárnit na vlastnoručně vyrobené pexeso libovolnou technikou. Děti jsem rozlosovala a každý měl možnost vybrat si jeden lesní pojem napsaný na tabuli. Tuto metodu často využívám v hodinách výtvarné výchovy, aby noví žáci v našem kolektivu měli možnost více poznat své spolužáky. Každý nakreslil dvě totožné kartičky.

Čtvrtou hodinu žáci hráli hru s vlastními pexesy a i s právě vyrobeným třídním. Vítězové jednotlivých utkání dostali sladkou odměnu.

Ve čtvrtek v hodině přírodovědy nám svůj volný čas věnovala kolegyně Helena Přibylová. Ochotně dětem ukázala práci s tabletem v tabletové učebně naší školy. Žáci velmi rychle pochopili manipulaci s tabletem a hráli ve dvojicích proti sobě pexesa s tematikou ovoce, zeleniny a dopravních prostředků.

V tělesné výchově jsme již opakovaně hráli pohybové pexeso. Děti mají tuto pohybovou aktivitu velmi rády a často se jí dožadují. Dvojice určených žáků si tajně domluví pohyb, který na vyzvání hadače provedou. Ten má za úkol poznat smluvené dvojice podle stejného cviku.

Projektový den Pexeso měl v našem kolektivu velký úspěch. Emoce dětí při hře jsem musela často krotit. Protože děti hru velmi dobře znají, nemusela jsem řešit přestupky při hře. I prohru v jejich věku již dobře zvládají. Trénování paměti má pozitivní vliv na jejich rozvoj a ještě posílí kamarádské vztahy ve třídě.

FOTKY ZDE